Antagningspoäng för Metoder inom medicinsk diagnostik Bild- och funktionsdiagnostik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79708

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Bild- och funktionsdiagnostik vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 23 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Bild- och funktionsdiagnostik vid Örebro universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 2 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro