Antagningspoäng för Metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79524

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 38 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 45 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 6 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro