Antagningspoäng för Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79525

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 21 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 14 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 14 personer till Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro