Antagningspoäng för Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19426

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.81 15.95 0.75 3.50
Urval 2 15.48 15.16 0.70 3.50
För höstterminen år 2017 hade Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet antagningspoängen 15.81 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

745

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 745 personer till Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 41 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 29 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.09 0.75 4.00
Urval 2 16.15 16.43 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.09 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

724

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 724 personer till Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.95 0.95 4.00
Urval 2 17.21 16.95 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

785

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 785 personer till Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 40 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 33 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.05 0.95 4.00
Urval 2 17.19 17.04 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

720

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 720 personer till Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro