Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19333

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.70 1.00 4.00
Urval 2 18.70 17.70 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2166

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

67

Under HT2017 sökte 2166 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 296 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 17.88 1.00 4.00
Urval 2 18.20 17.80 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1766

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 1766 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 400 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 27 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.60 1.00 4.00
Urval 2 18.75 17.55 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2224

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 2224 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 279 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 25 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.54 1.05 4.00
Urval 2 18.40 17.70 1.00 3.00
Vårterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2090

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under VT2016 sökte 2090 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 522 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.50 1.10 4.00
Urval 2 19.05 18.37 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2369

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 2369 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 324 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 18 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.40 1.10 4.00
Urval 2 18.60 17.94 1.00 4.00
Vårterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1924

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under VT2015 sökte 1924 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 456 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 13 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.59 1.10 0.00
Urval 2 19.10 18.54 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2263

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 2263 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 296 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.10 1.10 0.00
Urval 2 19.00 17.92 1.00
Vårterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1827

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 1827 personer till Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet varav 434 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro