Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39306

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.41 1.45 0.00 4.00
Urval 2 21.51 21.50 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3243

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

62

Under HT2020 sökte 3243 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 401 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 33 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 21 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.06 21.15 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.99 21.20 1.45 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.06 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2233

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

62

Under VT2020 sökte 2233 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 342 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 37 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 21 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.31 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.14 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.31 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2761

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 2761 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 333 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 45 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.17 21.58 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.19 21.30 1.50 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.17 i urvalsgrupp BI, 21.58 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2201

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

50

Under VT2019 sökte 2201 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 350 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 36 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.14 21.46 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.09 21.46 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.14 i urvalsgrupp BI, 21.46 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3334

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 3334 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 334 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 39 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.55 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.90 21.56 1.50 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.55 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2462

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 2462 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 374 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.65 1.45 4.00
Urval 2 21.20 21.65 1.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.65 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3348

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 3348 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 341 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 42 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 25 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.70 1.45 4.00
Urval 2 21.60 21.66 1.45 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2546

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 2546 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 324 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 40 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.62 21.90 1.50 4.00
Urval 2 21.62 22.00 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.62 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3462

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

67

Under HT2016 sökte 3462 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 44 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 34 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.81 1.55 4.00
Urval 2 21.50 21.81 1.50 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.81 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2784

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 2784 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 398 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 42 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 21.94 1.55 4.00
Urval 2 21.60 21.70 1.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 21.94 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3604

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 3604 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 327 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 48 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.00 1.55 4.00
Urval 2 21.51 21.92 1.50 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2711

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 2711 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 341 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 37 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 22.00 1.60 4.00
Urval 2 21.65 22.00 1.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3680

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 3680 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 375 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 38 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.10 1.55 4.00
Urval 2 21.60 21.90 1.55 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2581

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

54

Under VT2014 sökte 2581 personer till Psykologprogrammet vid Örebro universitet varav 359 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 34 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 19 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro