Antagningspoäng för Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59406

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 20 personer till Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram vid Örebro universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 35 personer till Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram vid Örebro universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro