Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79417

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 15.82 0.40 0.00 3.50
Urval 2 14.64 15.33 0.15 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

509

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 509 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 15.80 0.50 0.00 3.50
Urval 2 13.65 15.35 0.40 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 577 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.99 0.55 3.50
Urval 2 14.20 15.40 0.45 3.50
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 629 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.42 0.70 4.00
Urval 2 15.88 15.81 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

793

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 793 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.64 16.78 0.70 4.00
Urval 2 15.72 16.17 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.64 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

813

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 813 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.40 0.70 4.00
Urval 2 16.00 16.20 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 708 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro