Antagningspoäng för Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19530

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.51 0.70 3.00
Urval 2 15.39 15.70 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 725 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 46 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.70 0.70 3.00
Urval 2 15.10 15.02 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

571

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 571 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 46 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 32 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.90 0.80 3.00
Urval 2 15.71 15.09 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

587

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 587 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro