Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79327

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.48 0.60 0.00 3.50
Urval 2 16.98 16.50 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1749

Antagna urval 1

222

Antagna urval 2

142

Under HT2020 sökte 1749 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 397 i första hand. Totalt antogs 222 personer i det första urvalet varav 36 var män och 183 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 27 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 15.32 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.68 14.91 0.30 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1015

Antagna urval 1

222

Antagna urval 2

142

Under VT2020 sökte 1015 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 222 personer i det första urvalet varav 37 var män och 185 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 21 var män och 121 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.20 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.02 16.20 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1454

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1454 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 39 var män och 179 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 25 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.22 14.91 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.96 14.91 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.22 i urvalsgrupp BI, 14.91 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

922

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

132

Under VT2019 sökte 922 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 234 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 35 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 23 var män och 107 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.02 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.93 15.65 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1732

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 1732 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 297 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 29 var män och 183 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 19 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.06 0.55 0.00 4.00
Urval 2 14.20 15.20 0.50 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1249

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

130

Under VT2018 sökte 1249 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 240 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 19 var män och 161 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 13 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.27 16.07 0.70 3.00
Urval 2 15.60 16.04 0.70 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.27 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1798

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 1798 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 348 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 31 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 28 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.16 15.72 0.65 4.00
Urval 2 15.42 15.72 0.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.16 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1495

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

125

Under VT2017 sökte 1495 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 21 var män och 157 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 16 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.40 0.75 4.00
Urval 2 17.20 16.40 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2362

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

152

Under HT2016 sökte 2362 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 412 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 35 var män och 184 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 152 personer varav 25 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.20 0.70 3.50
Urval 2 16.28 16.07 0.70 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1826

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

145

Under VT2016 sökte 1826 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 33 var män och 207 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 19 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.75 0.80 3.50
Urval 2 17.20 16.51 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2486

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

142

Under HT2015 sökte 2486 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 390 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 38 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 27 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 16.02 0.70 3.00
Urval 2 15.98 15.81 0.70 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.13 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1637

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

142

Under VT2015 sökte 1637 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 277 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 32 var män och 177 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 26 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.68 0.80 4.00
Urval 2 16.98 16.15 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2235

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

142

Under HT2014 sökte 2235 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 346 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 32 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 23 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.44 16.41 0.65 3.00
Urval 2 15.80 15.97 0.65 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.44 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1533

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under VT2014 sökte 1533 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 246 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 28 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 21 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro