Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39305

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.66 18.00 0.80 0.00 4.00
Urval 2 18.29 17.42 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.66 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2972

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 2972 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 29 var män och 160 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 21 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.91 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.15 16.63 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1996

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

132

Under VT2020 sökte 1996 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 349 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 35 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 22 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 17.50 0.90 0.00 3.50
Urval 2 17.96 17.00 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2630

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

130

Under HT2019 sökte 2630 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 394 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 30 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 28 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.47 16.90 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.08 16.78 0.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.47 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2072

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

135

Under VT2019 sökte 2072 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 312 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 31 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 20 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.70 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.03 17.45 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3333

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 3333 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 367 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 37 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 31 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.54 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.08 17.24 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2562

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

135

Under VT2018 sökte 2562 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 399 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 35 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 27 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 17.79 0.95 4.00
Urval 2 17.95 17.71 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3571

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

150

Under HT2017 sökte 3571 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 407 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 48 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 28 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 17.71 0.90 4.00
Urval 2 17.29 17.42 0.80 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2804

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under VT2017 sökte 2804 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 438 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 47 var män och 132 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 30 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.13 0.95 4.00
Urval 2 18.30 17.45 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3770

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

170

Under HT2016 sökte 3770 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 461 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 58 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 44 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.49 0.90 3.50
Urval 2 17.40 17.30 0.90 3.50
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2915

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 2915 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 458 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 49 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 31 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.90 0.95 4.00
Urval 2 18.50 17.45 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3746

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under HT2015 sökte 3746 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 410 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 35 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 35 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.45 0.95 4.00
Urval 2 17.75 17.01 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2624

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

125

Under VT2015 sökte 2624 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 402 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 32 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 20 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.40 0.90 4.00
Urval 2 18.00 17.10 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3244

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

170

Under HT2014 sökte 3244 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 371 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 37 var män och 177 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 26 var män och 144 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.03 0.90 4.00
Urval 2 18.00 17.20 0.90 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2484

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 2484 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 390 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 17 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 12 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro