Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79502

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 86 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 174 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård vid Örebro universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro