Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79401

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 109 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 117 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 130 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 8 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 141 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro