Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79403

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 152 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 10 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 159 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 13 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 151 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 14 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 158 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Örebro universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro