Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79407

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 72 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 0 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 0 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 94 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 1 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 0 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 117 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 3 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 118 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Örebro universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 1 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 0 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro