Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79503

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 75 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 8 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 78 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 7 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 4 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 90 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska vid Örebro universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 5 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro