Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79408

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 75 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 1 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 1 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 74 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 2 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 0 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro