Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19420

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 56 personer till Speciallärarprogrammet Specialisering mot dövhet eller hörselskada vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 3 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro