Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19421

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 204 personer till Speciallärarprogrammet Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Örebro universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 0 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro