Antagningspoäng för Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19422

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 385 personer till Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet varav 164 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 10 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 416 personer till Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 11 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 456 personer till Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet varav 189 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 346 personer till Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet varav 115 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro