Antagningspoäng för Statistikerprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29400

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.65 0.90
Urval 2 15.20 16.13 0.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Statistikerprogrammet på Örebro universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 204 personer till Statistikerprogrammet vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.40 0.90 2.50
Urval 2 16.60 15.50 0.95
För höstterminen år 2015 hade Statistikerprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 234 personer till Statistikerprogrammet vid Örebro universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 15.12 0.70 0.00
Urval 2 14.66 14.83 0.70
För höstterminen år 2014 hade Statistikerprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 179 personer till Statistikerprogrammet vid Örebro universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 31 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 24 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro