Antagningspoäng för Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29311

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.70 1.05 4.00
Urval 2 16.50 16.50 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

919

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

76

Under HT2017 sökte 919 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 213 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 71 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 58 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.00 0.95 3.50
Urval 2 15.57 15.70 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

694

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under VT2017 sökte 694 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 278 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 81 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 55 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 16.10 1.00 4.00
Urval 2 15.90 15.79 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

980

Antagna urval 1

114

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 980 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 197 i första hand. Totalt antogs 114 personer i det första urvalet varav 84 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 74 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.44 1.00 4.00
Urval 2 16.10 16.30 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

746

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

67

Under VT2016 sökte 746 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 283 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 71 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 50 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.00 1.05 3.50
Urval 2 16.52 15.95 1.05 3.50
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1010

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1010 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 65 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 54 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.93 1.00 4.00
Urval 2 16.90 16.50 1.00 3.50
Vårterminen år 2015 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

676

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 676 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 272 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 55 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.17 1.00 4.00
Urval 2 16.60 16.17 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

927

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

71

Under HT2014 sökte 927 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 76 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 58 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.60 0.90 4.00
Urval 2 16.00 15.50 0.90 4.00
Vårterminen år 2014 hade Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 623 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 64 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 40 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro