Antagningspoäng för Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-49400

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.81 0.35 4.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 162 personer till Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.73 0.55 4.00
Urval 2 13.65 12.22 0.40
För höstterminen år 2016 hade Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 143 personer till Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro