Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning infektionssjukvård vid Röda korsets högskola

Programkod: RKH-01318

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning infektionssjukvård vid Röda korsets högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under VT2018 sökte 58 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning infektionssjukvård vid Röda korsets högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 2 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Röda korsets högskola

Andra utbildningar i Stockholm