Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning intensivvård vid Röda korsets högskola

Programkod: RKH-01218

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning intensivvård vid Röda korsets högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under VT2018 sökte 151 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning intensivvård vid Röda korsets högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 4 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Röda korsets högskola

Andra utbildningar i Stockholm