Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Röda korsets högskola

Programkod: RKH-01118

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Röda korsets högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2018 sökte 76 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Röda korsets högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Röda korsets högskola

Andra utbildningar i Stockholm