Antagningspoäng för utbildningar vid Södertörns högskola

Om Södertörns högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:125

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Södertörns högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola 15.83 14.67 0.50
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Södertörns högskola 15.31 13.95 0.65
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola 14.13 15.30 -
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap Södertörns högskola 18.47 15.72 0.70
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola 13.30 15.15 0.40
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 15.06 16.30 0.40
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.10 15.49 0.65
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 18.50 17.78 1.00
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.05 19.41 1.05
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 18.50 14.76 1.30
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.60 17.43 0.85
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 18.22 17.00 1.35
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 17.67 15.50 1.20
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.90 15.33 0.90
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.38 18.46 1.00
Economics, Master's Programme Södertörns högskola - - -
Ekonomi, teknik och design Södertörns högskola 17.09 17.07 0.95
Ekonomie kandidatprogrammet Södertörns högskola 19.35 18.62 1.20
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 18.58 19.10 1.20
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 18.10 18.54 1.15
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 18.39 17.61 1.00
Estetikprogrammet Södertörns högskola 15.46 14.93 0.20
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 14.95 15.90 0.60
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Södertörns högskola 18.10 16.77 0.75
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.24 13.94 0.60
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 19.24 18.49 1.30
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Södertörns högskola 15.10 15.98 0.45
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet Södertörns högskola 15.90 17.20 0.50
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p Södertörns högskola 16.66 17.30 0.55
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 15.50 16.58 0.45
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin Södertörns högskola 15.95 15.83 0.55
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Södertörns högskola 15.03 15.00 0.45
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.39 17.40 -
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 Södertörns högskola 15.20 15.70 0.50
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Södertörns högskola 14.99 16.27 0.60
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola 15.36 15.48 0.55
Infectious Disease Control Södertörns högskola - - -
Interactive Media Design Södertörns högskola - - -
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Södertörns högskola - - -
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 16.35 17.17 0.80
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 0.00 - -
International Master's Programme in Journalism Södertörns högskola - - -
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.70 - 0.85
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia Södertörns högskola 16.70 - -
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.24 17.49 0.85
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 17.68 - 0.60
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi Södertörns högskola 16.69 17.80 0.70
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.38 18.10 1.05
Internationella ekonomprogrammet Södertörns högskola 18.17 18.35 1.10
IT, medier och design Södertörns högskola 17.70 17.48 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola 18.85 - 0.85
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola 18.40 - 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Södertörns högskola 19.05 - 0.90
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Södertörns högskola 17.00 - 0.60
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 16.20 15.90 0.85
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 18.54 - 1.10
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Södertörns högskola 19.48 - 1.05
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 20.10 - 1.05
Journalistik och multimedia Södertörns högskola 19.10 17.70 1.05
Journalistik, människa och miljö Södertörns högskola 19.01 19.90 1.20
Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola 18.50 16.90 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Biologi Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola - - -
Konst, kultur och ekonomi Södertörns högskola 14.69 16.08 0.60
Logistik och ekonomi Södertörns högskola 17.30 16.58 1.10
Magisterprogram i arkeologi Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i estetik Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i Europarättsliga studier Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60.0p Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i filosofi Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i historia Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i idéhistoria Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i internationellt företagande Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i journalistik Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i konstvetenskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i litteraturvetenskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i praktisk kunskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i religionsvetenskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i sociologi Södertörns högskola - - -
Management med IT Södertörns högskola 17.50 17.08 1.00
Master's Programme in English Södertörns högskola - - -
Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism Södertörns högskola - - -
Master's Programme in Environmental Science Södertörns högskola - - -
Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis Södertörns högskola - - -
Masterprogram i estetik Södertörns högskola - - -
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro Södertörns högskola - - -
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europ Södertörns högskola - - -
Masterprogram i företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Masterprogram i genusvetenskap Södertörns högskola - - -
Masterprogram i historia Södertörns högskola - - -
Masterprogram i idéhistoria Södertörns högskola - - -
Masterprogram i konstvetenskap Södertörns högskola - - -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Södertörns högskola - - -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap Södertörns högskola - - -
Masterprogram i praktisk kunskap Södertörns högskola - - -
Masterprogram i religionsvetenskap Södertörns högskola - - -
Masterprogram i sociologi Södertörns högskola - - -
Masterprogram i svenska Södertörns högskola - - -
Medier, engelska och globalisering Södertörns högskola 17.00 16.04 0.80
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 17.50 16.60 0.80
Miljö och utveckling Södertörns högskola 14.84 16.15 0.40
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.83 19.60 1.20
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 19.38 18.75 1.15
Political Science, Master's Programme Södertörns högskola - - -
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning Södertörns högskola 17.53 17.10 0.80
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 16.05 15.19 0.60
Socialt arbete med storstadsprofil Södertörns högskola 18.10 17.60 0.95
Spelprogrammet - inriktning grafik Södertörns högskola 17.84 16.78 1.05
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Södertörns högskola 15.64 16.40 1.05
Sport Management Södertörns högskola 17.31 16.55 1.00
Turismprogrammet Södertörns högskola 15.63 15.20 0.55
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 17.60 16.54 0.80