Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42951

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 15.99 0.30 0.00 0.00
Urval 2 13.58 15.99 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 115 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 18.65 0.55 0.00 0.00
Urval 2 16.08 18.65 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2019 sökte 82 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.87 16.50 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.37 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.87 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 131 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 14.67 0.50 4.00
Urval 2 13.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 147 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 15.86 0.70 4.00
Urval 2 15.26 15.47 0.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 230 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 18.04 0.75 0.00
Urval 2 15.15 18.04 0.60
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 225 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.77 0.75 0.00
Urval 2 14.90 14.19 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 188 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm