Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42950

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 16.30 0.10 0.00 3.00
Urval 2 0.00 14.80 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 106 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 18.19 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 103 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 18.29 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 135 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 13.95 0.65 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 163 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.90 0.80 3.00
Urval 2 14.60 14.15 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 211 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 17 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 15 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.50 0.80 4.00
Urval 2 15.71 15.20 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 218 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 15 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.10 1.00 0.00
Urval 2 15.90 15.51 0.90
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 184 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 11 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm