Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religion vid Södertörns högskola

Programkod: SH-34855

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 16.73 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religion vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2019 sökte 78 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religion vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm