Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42948

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.77 16.15 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.45 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.77 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 77 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 3 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.39 13.40 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.39 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 113 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.13 15.30 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.13 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 114 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 14.76 0.60 3.00
Urval 2 13.10 14.76 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 188 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.68 0.60 0.00
Urval 2 15.10 15.04 0.45
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 181 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.62 0.65 0.00
Urval 2 16.00 14.62 0.65
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 165 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm