Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42947

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 15.72 0.70 0.00
Urval 2 18.60 15.39 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 244 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 6 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 3 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.60 0.55 0.00
Urval 2 14.90 16.27 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 184 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm