Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42843

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 15.25 0.45 0.00 0.00
Urval 2 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 131 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 2 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 0.00 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.40 0.00 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2019 sökte 88 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 17.50 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 167 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 15.15 0.40 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 179 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.25 0.60 0.00
Urval 2 15.50 15.25 0.45
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 246 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm