Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42843

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 15.15 0.40 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 179 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.25 0.60 0.00
Urval 2 15.50 15.25 0.45
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 246 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm