Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42949

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.00 0.40 0.00 0.00
Urval 2 12.77 13.52 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 78 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 16.61 0.35 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 69 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 16.61 0.35 0.00 3.50
Urval 2 13.70 12.74 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.03 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 116 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.06 16.30 0.40 0.00
Urval 2 12.20 14.17
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.06 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 159 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.61 0.75 3.50
Urval 2 13.57 16.61 0.50 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 198 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 15.73 0.60 4.00
Urval 2 16.92 15.73 0.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 186 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 3 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 3 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.06 0.60 0.00
Urval 2 15.57 15.18 0.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 141 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm