Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andr vid Södertörns högskola

Programkod: SH-34873

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.47 14.04 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.69 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andr vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.47 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 65 personer till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andr vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm