Antagningspoäng för Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41807

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.49 0.65
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi på Södertörns högskola 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 58 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 16.60 0.95 0.00
Urval 2 18.05 16.28 0.80
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 106 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm