Antagningspoäng för Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41807

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 19.72 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2020 sökte 44 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.21 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 46 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.17 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.62 0.00 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 61 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.49 0.65
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi på Södertörns högskola 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 58 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 16.60 0.95 0.00
Urval 2 18.05 16.28 0.80
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 106 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm