Antagningspoäng för Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41808

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 16.15 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.30 16.15 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2020 sökte 59 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.36 17.96 1.00 0.00 0.00
Urval 2 14.60 15.67 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.36 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 53 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 16.10 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 55 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.78 1.00
Urval 2 18.02 17.78 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik på Södertörns högskola 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 77 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.84 17.95 1.00 0.00
Urval 2 15.29 17.95 0.40
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.84 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 97 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm