Antagningspoäng för Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41809

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 20.60 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.97 20.60 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2020 sökte 100 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 17.21 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.02 17.21 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 85 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.76 17.09 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.76 15.12 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.76 i urvalsgrupp BI, 17.09 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 99 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 19.41 1.05 0.00
Urval 2 15.09 13.90 1.05
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 19.41 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 110 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 16.40 1.00 0.00
Urval 2 18.56 16.40 0.90
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 132 personer till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm