Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41810

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 14.76 1.30 0.00
Urval 2 14.76
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 105 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm