Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41810

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 17.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.78 14.56 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2020 sökte 103 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.67 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.80 19.67 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 96 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.50 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.55 15.49 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 104 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 14.76 1.30 0.00
Urval 2 14.76
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 105 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm