Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41811

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 17.71 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.58 17.71 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2020 sökte 71 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 61 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 13.95 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.14 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 61 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.43 0.85 0.00
Urval 2 12.07 13.20
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 71 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.50 0.95 0.00
Urval 2 14.80 17.50 0.40
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 83 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm