Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41812

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 17.00 1.35 0.00
Urval 2 17.34 17.00 1.35
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 139 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.71 0.95 0.00
Urval 2 14.20 15.71 0.95
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 130 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm