Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 21.04 0.40 0.00 3.50
Urval 2 15.20 17.60 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 21.04 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 132 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.42 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.48 15.49 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 109 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 17.27 1.00 0.00 4.00
Urval 2 13.80 14.20 1.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.93 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 118 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 17.00 1.35 0.00
Urval 2 17.34 17.00 1.35
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 139 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.71 0.95 0.00
Urval 2 14.20 15.71 0.95
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 130 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm