Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41813

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 15.50 1.20 0.00
Urval 2 14.17 15.50
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 67 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 16.50 0.80 0.00
Urval 2 14.17 15.31 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 68 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm