Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41814

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.76 15.73 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.77 14.29 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.76 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2020 sökte 119 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 0 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.48 1.00 0.00 3.00
Urval 2 16.35 17.48 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 101 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 20.77 1.20 0.00 4.00
Urval 2 16.79 18.15 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 105 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 15.33 0.90 0.00
Urval 2 14.38 15.33
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 105 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 16.88 1.15 0.00
Urval 2 16.60 16.88 0.80
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 123 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm