Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41814

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 15.33 0.90 0.00
Urval 2 14.38 15.33
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 105 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 16.88 1.15 0.00
Urval 2 16.60 16.88 0.80
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 123 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm