Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41815

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 18.46 1.00 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 48 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.17 0.85 0.00
Urval 2 14.59 14.17
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 40 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm