Antagningspoäng för Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41815

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.24 13.54 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.38 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 42 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 30 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 13.48 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 35 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 18.46 1.00 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 48 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.17 0.85 0.00
Urval 2 14.59 14.17
För höstterminen år 2016 hade Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 40 personer till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap vid Södertörns högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm