Antagningspoäng för Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41859

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 18.13 0.70 0.00 3.50
Urval 2 17.36 18.13 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 430 personer till Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola varav 121 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.01 18.07 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.46 16.20 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.01 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 431 personer till Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm