Antagningspoäng för Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43927

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 164 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2017 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2017 sökte 209 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 127 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 126 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under VT2016 sökte 243 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 128 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 155 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2015 sökte 225 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 149 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 184 personer till Economics, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm