Antagningspoäng för Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43988

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 15.99 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.45 15.26 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 639 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 32 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 35 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 15.85 0.80 0.00 3.00
Urval 2 14.54 15.85 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

601

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 601 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 33 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 16.20 0.85 0.00 3.50
Urval 2 14.85 15.42 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 673 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 21 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 17.07 0.95 4.00
Urval 2 15.63 16.08 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 791 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 19 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.12 1.00 0.00
Urval 2 16.50 16.99 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

771

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 771 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 78 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.50 1.05 0.00
Urval 2 17.52 16.55 0.95 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

894

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 894 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 19 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.92 1.00 0.00
Urval 2 17.31 16.71 0.90
För höstterminen år 2014 hade Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

928

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 928 personer till Ekonomi, teknik och design vid Södertörns högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 21 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 20 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm