Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43972

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 18.62 1.20 4.00
Urval 2 18.20 18.10 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2979

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 2979 personer till Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola varav 350 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 42 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 42 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.66 1.15 0.00
Urval 2 18.20 17.83 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2962

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 2962 personer till Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola varav 332 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 54 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 67 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm