Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43911

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.32 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.83 17.25 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1613

Antagna urval 1

136

Antagna urval 2

135

Under HT2020 sökte 1613 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 249 i första hand. Totalt antogs 136 personer i det första urvalet varav 64 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 68 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.57 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.03 16.83 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1445

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under HT2019 sökte 1445 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 228 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 79 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 85 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 17.89 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.66 17.69 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1746

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

132

Under HT2018 sökte 1746 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 228 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 58 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 68 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 19.10 1.20 0.00
Urval 2 17.86 18.60 1.15
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2185

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 2185 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 246 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 42 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 42 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.40 1.20 0.00
Urval 2 18.60 18.17 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2729

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 2729 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 286 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 32 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 34 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm