Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43916

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 17.07 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.13 16.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 681 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 15.70 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.32 14.36 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 567 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 52 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 52 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 17.71 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.81 16.69 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

847

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 847 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.54 1.15 0.00
Urval 2 17.44 18.52 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1052

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 1052 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 36 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.65 1.15 0.00
Urval 2 18.28 16.71 1.05
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1289

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 1289 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 9 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm