Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43916

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.54 1.15 0.00
Urval 2 17.44 18.52 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1052

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 1052 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 36 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.65 1.15 0.00
Urval 2 18.28 16.71 1.05
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1289

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 1289 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 9 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm